Ενδιαφέρομαι για 
το Voucher 
την επιδότηση 
Λογισμικού

ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ & 90%

ΕΣΠΑ Επιδότηση λογισμικού από το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ για Επιδότηση Λογισμικού Ενοικίασης έχει ολοκληρωθεί.

ΕΣΠΑ επιδότηση για λογισμικό με την μορφή voucher

Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” του φορέα υλοποίησης “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.”, παρέχει με τη μορφή voucher επιδότηση έως 90% για αγορά νέων ψηφιακών εργαλείων στα οποία εντάσσεται και το λογισμικό ενοικίασης αυτοκινήτων – μηχανών.

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της αίτησης για επιδότηση λογισμικού ενοικίασης από το ΕΣΠΑ

Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας για επιδότηση λογισμικού στο Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Λάβετε επιχορήγηση έως το 90% της συνολικής καθαρής αξίας του λογισμικού

Αϊτηση για επιδότηση λογισμικού ενοικίασης αυτοκινήτων - μηχανών

Υποβολή Αίτησης & Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας

Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον λογιστή σας, αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση επιδοτούμενου λογισμικού. 
Εσείς δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε σχεδόν καθόλου.
Το μόνο που θα χρειαστεί από εσάς είναι να μας στείλετε τους κωδικούς που θα έρθουν στο κινητό και στο email σας κατά την υποβολή της αίτησης.
Το κόστος για την υποβολή της αίτησης είναι 60,00 € + ΦΠΑ.

Πριν την υποβολή θα γίνει δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας και αν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις δεν θα γίνει υποβολή αίτησης.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Επιδότηση
Λογισμικού από το ΕΣΠΑ

Επιδότηση λογισμικού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και για συνδρομή από 12 έως και 36 μήνες

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδοτεί έως το 90% της συνολικής καθαρής αξίας του πακέτου λογισμικού που θα επιλέξετε. Καθαρή αξία τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ.
Επιδοτεί συνδρομή λογισμικού από 12 έως και 36 μήνες.
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και συγκεκριμένα από τις ΕΜΕ.
Επιδοτούνται επιχειρήσεις που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό έως και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε το μέγιστο ποσό επιδότησης για λογισμικό ενοικίασης αυτοκινήτων μηχανών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό ή απασχολούν έως 5 άτομα η επιδότηση είναι έως 900,00 €.
Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 άτομα έως και 10 άτομα ή επιδότηση είναι έως 1.800,00 €.

Παραδείγματα υπολογισμού επιδότησης για απόκτηση λογισμικού ενοικίασης

1ο Παράδειγμα:
Για λογισμικό καθαρής αξίας 500,00€ ανα 12 μήνες, εφόσον επιλεγεί συνδρομή 24 μηνών η συνολική καθαρή αξία είναι 1000,00€ και το ποσό της επιδότησης είναι 900,00€ ανεξάρτητα από τα πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρηση.

2ο Παράδειγμα:
Για λογισμικό καθαρής αξίας 500,00€ ανα 12 μήνες, εφόσον επιλεγεί συνδρομή 36 μηνών η συνολική καθαρή αξία είναι 1500,00€ και το ποσό της επιδότησης είναι:
α) 900,00€ για επιχειρήσεις που απασχολούν από καθόλου προσωπικό έως και 5 άτομα
β) 1350,00€ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 – 10 άτομα

Η επιδότηση για πρόγραμμα ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών καθαρής αξίας κάτω των 1000,00€ υπολογίζεται ως ποσοστό 90% επί της συνολικής καθαρής αξίας, ανεξάρτητα από τα πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρηση.

Παράδειγμα: Για αγορά λογισμικού καθαρής αξίας 700,00€ ανά 12 μήνες, εφόσον επιλεγεί συνδρομή 12 μηνών η συνολική καθαρή αξία είναι 700,00€ και κάνοντας τον πολλαπλασιασμό βρίσκουμε πως το ποσό της επιδότησης είναι 700,00€ Χ 90% = 630,00€.

Δείτε τι θα πληρώσετε για το επιδοτούμενο λογισμικό

Η επιδότηση για το λογισμικό δίνεται με την μορφή επιταγής – voucher. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λάβουν ένα κωδικό voucher. Ο κωδικός αυτός δεν αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο ποσό επιδότησης, το ποσό της επιδότησης για την απόκτηση λογισμικού ενοικίασης αυτοκινήτων – μηχανών θα υπολογιστεί κατά την αγορά με βάση τη συνολική καθαρή αξία του λογισμικού.

Επιλέγετε το πακέτο λογισμικού ενοικίασης αυτοκινήτων – μηχανών που σας ταιριάζει, δίνετε το voucher και πληρώνετε μόνο τη διαφορά συν το ΦΠΑ του τιμολογίου.
Σε αντίθεση με άλλα επιδοτούμενα προγράμματα δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε όλο το ποσό του τιμολογίου και στη συνέχεια να περιμένετε για να πάρετε την επιδότηση για το λογισμικό.

Υπολογισμός του ποσού που θα πληρώσετε

Σε περίπτωση που η συνολική καθαρή αξία του επιδοτούμενου λογισμικού είναι απο 1000,00€ και κάτω, εσείς θα πληρώσετε το 10% της συνολικής καθαρής αξίας συν το ΦΠΑ του τιμολογίου.
Το voucher για την επιδότηση του λογισμικού θα καλύψει το υπόλοιπο 90% της συνολικής καθαρής αξίας.

Παράδειγμα: Για λογισμικό καθαρής αξίας 400,00€ ανα 12 μήνες, εφόσον επιλεγεί συνδρομή 24 μηνών η συνολική καθαρή αξία είναι 800,00€. Το ποσό της επιδότησης είναι 720,00€ και εσείς θα πληρώσετε την διαφορά: 80,00€ + το ΦΠΑ του τιμολογίου. Το ΦΠΑ είναι 192,00€ οπότε συνολικά θα πληρώσετε μαζί με το ΦΠΑ 272,00€.

Σε περίπτωση που η συνολική καθαρή αξία του επιδοτούμενου λογισμικού είναι πάνω απο 1000,00€ η επιδότηση για το λογισμικό είναι: 
α) 900,00€ για επιχειρήσεις που απασχολούν από καθόλου προσωπικό έως και 5 άτομα και εσείς θα πληρώσετε τη διαφορά. 
Συνολική καθαρή αξία μείον τα 900,00€ συν το ΦΠΑ του τιμολογίου. 
β) 1.800,00€ 
για επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 άτομα προσωπικό έως και 10 άτομα και εσείς θα πληρώσετε τη διαφορά. 
Συνολική καθαρή αξία μείον τα 1.800,00€ συν το ΦΠΑ του τιμολογίου. 

Παράδειγμα: Για λογισμικό καθαρής αξίας 600,00€ ανα 12 μήνες, εφόσον επιλεγεί συνδρομή 24 μηνών η συνολική καθαρή αξία είναι 1200,00€. Το ποσό της επιδότησης είναι 900,00€ και εσείς θα πληρώσετε τη διαφορά: 300,00€ + το ΦΠΑ του τιμολογίου. Το ΦΠΑ είναι 288,00€ οπότε συνολικά θα πληρώσετε μαζί με το ΦΠΑ 588,00€.

Λογισμικό Ενοικίασης
με επιδότηση έως 90%

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις για απόκτηση λογισμικού ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Eίναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση,συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (de minimis)

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται:

 • Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας)
 • Αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν:
 1. Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 2. Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ
 3. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης
 4. Εάν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται για απόκτηση λογισμικού ενοικίασης αυτοκινήτων – μηχανών οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης, έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Δημόσιας Δαπάνης) του Προγράμματος.

 • Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης / βαθμολογικής κατάταξης εκδίδονται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.
 • Η απόφαση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος και οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η απόφαση αναμένεται μετά τις 31 Οκτωβρίου 2022 που είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ναι, μπορείτε να επιδοτηθείτε. Το myVEBS είναι ένα λογισμικό ενοικίασης οχημάτων που προσφέρει, καταχώρηση κρατήσεων, δημιουργία συμβολαίων, δημιουργία φορολογικών παραστατικών και αποστολή αυτών στο myDATA.

To VEBS – CRB είναι λογισμικό online κρατήσεων που δεν κάνει έκδοση συμβολαίων και φορολογικών παραστατικών. 

Η επόμενη αναβάθμιση του λογισμικού myVEBS θα περιλαμβάνει και καταχώρηση online κρατήσεων από την ιστοσελίδα σας ή από άλλες ιστοσελίδες και θα είναι δωρεάν για όλους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Ναι, μπορείτε να επιδοτηθείτε για απόκτηση νέου προγράμματος ενοικίασης αυτοκινήτων – μηχανών. 

Ναι, μπορείτε να επιδοτηθείτε για αγορά νέου λογισμικού. Αρκεί το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχετε λάβει  συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ενταχθεί βάσει βαθμολογίας στο πρόγραμμα, η εταιρεία μας θα σας κάνει εφάπαξ έκπτωση 150€ + ΦΠΑ στο πακέτο λογισμικού που θα επιλέξετε.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Χαρακτηριστικά Επιδοτούμενου Λογισμικού

Καταχώρηση Κρατήσεων

Έκδοση Συμβολαίων Ενοικίασης

- Μετατροπή κράτησης σε συμβόλαιο
- Δημιουργία νέου συμβολαίου

Έκδοση Φορολογικού Παραστατικού & αποστολή στο myData

- Μετατροπή συμβολαίου σε απόδειξη ή τιμολόγιο
- Δημιουργία νέου φορολογικού παραστατικού

Η αποστολή στο myData μπορεί να γίνει αμέσως μετά την έκδοση ή σε μεταγενέστερο χρόνο

Σκοπός του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος “ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ” είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται και στον κλάδο της Ενοικίασης Αυτοκινήτων και Μηχανών.

Με την αξιοποίηση του επιδοτούμενου λογισμικού ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών που προσφέρει η εταιρεία μας, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη διοικητική τους λειτουργία,
 • να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές με τους πελάτες τους.
Scroll to Top